نویس ورک چیست؟

ناویس ورک یا ناظر پروژه که بیشتر حواسش به زمان بندی پروژه اس تا اون رو سر زمان مقررتحویل بدین
و تمام پروژه شما زیر پاشه و قدم میزنه تا تمام جزییات رو بررسی کنه و اگه کوچکترین اختلالی ببینه بهتون گزارش میده