اهمیت استفاده از ناویس ورک برای بیم مدلرها و کارفرماها 

-چرا باید از نویس ورک استفاده کنیم؟

-کمک نویس ورک به کارفرما و بیم مدلرها 

جواب سوالات بالا را در ویدیو به شما منتقل میکنم. اگه مایل بودی آموزش نویس ورک را یاد بگیری میتونی از این آموزش استفاده کنی