داپلیکیت Duplicate View  پیشرفته در رویت

دابلیکیت پیشرفته بدون استفاده از داینامو غیر ممکنه! 
تو این ویدیو بهت یاد دادم چطوری از دید پروژه بتونی خیلی راحت و ساده دابلیکیپ حرفه ای و تمیز بگیری.