شبیه سازی و BIM

خیلی‌ها هر پروژه ای که در رویت مدلسازی شده‌ رو تحت بیم میدونند. 😊
در صورتی که مدلسازی بدون اطلاعات (متنی_تصویری) حتی در #رویت یک شبیه سازی .

فرق شبیه سازی و مدلسازی در اضافه کردن ((اطلاعات)) به پروژه است