پروژه بیم استادیوم المپیک باکو


✅نمونه موفق پروژه بیم در آذربایجان

🔹برنده فستیوال بیم سال 2015
🔸اغاز عملیات پروژه 2011
🔻افتتاح ورزشگاه 2015