پروژه بیم استادیوم المپیک باکو


عملیات اجرایی این ورزشگاه در ژوئن سال ۲۰۱۱ آغاز شده و در ۶ مارس ۲۰۱۵ افتتاح شده است. ظرفیت این ورزشگاه ۶۹٬۸۷۰ نفر است.
از جمله رویدادهای مهم که در این ورزشگاه برگزار شده فینال لیگ اروپا در سال ۲۰۱۹ و نخستین دوره بازی‌های اروپایی در سال ۲۰۱۵بوده،  
استادیوم المپیک باکو یک نمونه موفق بیم (BIM) در دنیاست که در سال 2015 بنده فستیوال بیم هم شده است 
مالک فدراسیون فوتبال جمهوری اذربایجان
گنجایش بیش از 69 هزار نفر 
پیمانکار شرکت تکفن ترکیه
اغاز عملیات پروژه 2011
افتتاح 2015 

 

پروژه های که در ایران با رویکرد بیم مدلسازی شده اند..