آموزش فاز 2 در رویت 
تو رویت هر چی (با رویکرد بیم) مدلسازی میکنی بدون تغییر هم باید اجراش کنی
پس علاوه بر یادگیری اجرا باید بلد باشی چطوری از ابزارهای مناسب برای بیم شدن پروژه استفاده کنی. اگه پرژه فاز 2 را درست مدلسازی کنی یعنی ابزارهای رویت را به خوبی بشناسی میتونی متره درستی هم از پروژه بگیری وگرنه متره شما اشتفاه و تصور میکنید متره درست نیت در صورتی که مدلسازی شما اصولی نیست.
من امیدوارم با دیدن مدلسازیتو بنداز تو سطل زباله قطعا یه نکتک ممهم یاد میگیرن ولی اگه بخواین تکنیک های بیشتری آموزش ببینید بهتون توصیه میکنم از
آموزش فاز 2 رویت استفاده کنید.