در جلسه اول از آموزش رویت معماری می پردازیم به تعریف کردن Template برای شروع یک پروژه در رویت

Template چیست؟ برای شروع یک پروژه نیاز به داشتن یک محیط کاری کامل هستیم تا کمترین اتلاف زمان را در طول پروژه برای وارد کردن عناصر مورد نیاز داشته باشیم و همچنین کمترین زمان را برای ایجاد تنظیمات مورد نیاز با دسیپلین مورد نظر قرار دهیم که به آن Template گفته میشود.

مدرس : شهریار مطلبی

سطح : مقدماتی

مدت زمان آموزش : 10دقیقه و 13 ثانیه


جهت تهیه مجموعه کامل آموزش حرفه ای Revit Architecture 2019 به اینجا مراجعه فرمایید.