در جلسه پنجم از آموزش رویت معماری می پردازیم به آشنایی با ابزارهای پرکاربرد و ویرایشی نرم افزار رویت

قبل از شروع به کار با هر نرم افزاری نیاز داریم تا با ابزارهای پرکاربرد و ویرایشی آن آشنا شویم کاربرد صحیح آنها را فرا بگیریم ، بخش Modify در نرم افزار Revit نقش مجموعه ای از ابزارهای پرکاربرد را دارید و در آن نیز Modify Tab ابزارهای ادیت و ویرایش اصلی همچون Copy , Move , Align , Mirror , .... را داریم که در طول پروژه پیوسته به آنها نیاز خواهیم داشت که در این مبحث طی 3 جلسه به آنها خواهیم پرداخت.

مدرس : شهریار مطلبی

سطح : مقدماتی

مدت زمان آموزش : 5دقیقه و 23 ثانیه


جهت تهیه مجموعه کامل آموزش حرفه ای Revit Architecture 2019 به اینجا مراجعه فرمایید

(آموزش Modify دارای سه بخش می باشد)

بخش اول / بخش دوم

 

بخش سوم