در جلسه ششم از آموزش رویت معماری می پردازیم به ایجاد Level و یا طبقه با فاصله و تعداد مشخص

در ابتدا شروع هر پروژه باید تعداد طبقات و فاصله های ما بین آنها را تعریف نماییم ، ابزار Level دارای تنطیمات بسیار زیاد و پیشرفته ای می باشد که در این آموزش فقط بخشی از موارد مقدماتی آن را جهت ایجاد نیاز اولیه یک پروژه آموزش خواهیم داد و برای فراگیری کامل این ابزار و عملکردهای آن می توانید مجموعه کامل آموزش حرفه ای Revit Architecture 2019 از اینجا تهیه نمایید.

مدرس : شهریار مطلبی

سطح : مقدماتی

مدت زمان آموزش : 18دقیقه و 17ثانیه


جهت تهیه مجموعه کامل آموزش حرفه ای Revit Architecture 2019 به اینجا مراجعه فرمایید.