در این آموزش به بررسی پارامترهای At End و At Insert در رویت می پردازیم.

یکی از تنظیماتی که برای لایه بندی دیوار در Revit داریم پارامترهای At End و At Insert هستند که مربوط به نحوه ی دور زدن (Wrap ) لایه های داخلی و خارجی دیوار می باشد در این آموزش در یک کار اجرایی این دو مفهوم را توضیح داده ایم (اولین آموزش رویت 2019)

 

مدرس : مهندس شهریار مطلبی

 بخش اول

  بخش دوم