BIM چیست؟

BIM چیست؟ ویژه

در این بخش به تکنولوژی BIM و ابعاد مختلف آن و همچنین نقش رویت در بیم به طور کامل پرداخته شده است.

ساخت LEVEL HEAD

ساخت LEVEL HEAD ویژه

سوال : چطوری میشه نماد ابتدای لول ها را در رویت تغییر داد و فرم ها مختلفی ایجاد کرد ؟

برش و مقطع گرافیکی در رویت

برش و مقطع گرافیکی در رویت ویژه

یکی از نقشه های فنی واجب در معماری ، ترسیم نقشه برش یا همان مقطع از پروژه می باشد ، ترسیم برش های فنی در نرم افزارهای مختلف امکان پذیر است اما یکی از ....