ساخت زانویی لوله در رویت - Pipe Elbow Revit 2020 - 2021-بخش اول تا سوم

 

یکی از مهمترین بخش های ترسیمات لوله در بخش تاسیسات نرم افزار Revit قطعا ترسیم درست زانویی ها می باشد ، از آنجایی که ترسیم نقشه ها با توجه به مصالح ورودی در پروژه و یا در زمان ترسیم نقشه های ازبیلت نیاز مند رعایت سایز های درست می باشد ، بنابراین استفاده از موارد پیش فرض در این نرم افزار همیشه کافی نخواهد بود  که در این آموزش به کمک روش Lookup Table نحوه ساخت فمیلی مطابق با سایز مصالح را خواهیم داد


جهت تهیه مجموعه کامل آموزش Revit MEP 2020 به فروشگاه مراجعه فرمایید

 

بخش اول

 

بخش دوم

 

بخش سوم