یکی از روش ها خوب برای ایجاد Family های دارای ابعاد و اندازه اماده ،  ارتباط Family با جداول Excel می باشد که برای این کار باید از قواعد LookUpTable استفاده نماییم که برای این منظور آموزش زیر را مشاهده فرمایید.

این روش در بخش Revit MEP یکی از کلیدی ترین نکات در اتصالات MEP می باشد.

 

مدرس : مهندس شهریار مطلبی تست کننده Revit 2019  به انتخاب اتودسک آمریکا

 

*بخشی از پک Autodesk Revit 2019*