تنظیم ارتفاع لوله و کانال در رویت با داینامو خیلی سریعتر

همانطور که میدانید امروزه داینامو در سرعت بخشیدن به کاربران نرم افزار رویت نقش بسزایی ایفا می کند. داینامو در بخش های مختلف رویت یعنی سازه ، معماری و تاسیسات می تواند تاثیر گذار باشد. در این بخش به آموزش یک نمونه کاربرد داینامو در رویت تاسیسات پرداخته ایم.

گچبری زیر سقف + متره برآورد

ترسیم وال پست در رویت به کمک داینامو

تغییر ارتفاع به کمک داینامو

آیا تا به حال برای شما پیش آمده است که بخواهید تجمیعی از لوله ها و یا کانال های یک طبقه را از لحاظ ارتفاعی جابجا کنید؟

متوجه خواهید شد که تغییر ارتفاع برروی آنها امال نخواهد شد!

اما راه حل چیست؟

داینامو ابزار قدرتمندی برای رویت به شمار میرود که قابلیتی برای شما فراهم میکند که به جای تایپ کد های مختلف در کنار هم قرار دادن مولفه هایی مرتبط برای رفع ایرادات و جلوگیری از تکرار در پروژه , سریعتر به نتیجه دلخواه برسید

تغییر اختلاف ارتفاع لوله نسبت به محل قرارگیری آن(لول) ، آموزشیِ که یادمیگیرید و با کمی خلاقیت یقینا میتوانید عناصر دیگر رو هم با همین روش تغییر ارتفاع نسبت به لول را نیز انجام دهید.

در این آموزش یادخواهید گرفت چگونه گره مورد نظر را در داینامو ایجاد کرده و آن را به کمک داینامو پلیر اجرا کنید و همچنین ذخیره کنید و برای همیشه از آن استفاده کنید.