کاربرد داینامو در تاسیسات

کوه به کوه نمیرسه اما لـــوله به لــــوله میرسه!
‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍
یه پروژه‌ی غول پیکر، پُر دیتیل
مثل بیمارستان که تاسیساتش مثل تار عنکبوت به هم وصله! و چند صد لوله داره که هم تراز نیستن
دقیقا تو اون شلوغی میخوای با چه شیوه ای هم ترازشون کنی؟
مگه چقدر انرژی داری ؟