در این آموزش سعی می کنیم به کمک داینامو یک پوسته کملا پارامتریک را طراحی کنیم و از گره های مختلف داینامو در این جهت استفاده نماییم .

همانطور که می دانید ترسیم و طراحی پارامتریک به صورت پیشفرض در نرم افزار Autodesk Revit فرآیند سختی است و قالبا متکی به محیط Mass می باشد اما داینامو در راستای این طراحی ها و در کنار برنامه نویسی هایی که قبلا نیز مثال هایی زده ایم ، امکان این نوع طراحی را هم فراهم کرده است.

برای طراحی این پوسته پارامتریک مراحل زیر را قدم به قدم با یکدگیر طی می کنیم :

1- ابتدا یک گره Circle.ByCenterPointRadius ایجاد می کنیم به مرکز مبدا مختصات و یا هر نقطه دلخواهی و به شعاع آزاد و قابل تغییر به وسیله گره Number Slider :

داینامو

2- سپس مجددا یک دایره دیگر ایجاد می کنیم به همان مرکز از نظر X , Y اما به کمک یک Point مقدار Z آن را تغییر می دهیم تا در بالاتر از شکل قبلی قرار گیرد و شعاع آن را نیز افزایش می دهیم:

نکته : بخاطر بزرگ بودن ابعاد شکل شما با خطا مواجه خواهید شد و گره های شما زرد رنگ خواهند شد ، برای رفع آن باید مقیاس کاری داینامو را بزرگ نمایید.

Dynamo

Revit2021

revit2021

 

3- سپس یک گره Ploygon.RegularPolygon اضافه کرده تا بتوانیم نقاطی را از روی محیط دایره انتخاب نماییم و تعداد نقطه را 3 تا تعریف می کنیم :

آموزش رایگان داینامو

4-دایره پیرامونی بالا را با انتخاب گره های ایجاد کننده آن مخفی می کنیم :

آموزش رایگان رویت 2021

5- سپس گره Polygon.Points را اضافه می کنیم تا بتوانیم نقاط کنج مثلث را انتخاب نماییم و بعد از آن NurbsCurve.ByPoint اضافه می کنیم تا این نقاط به صورت دو به دو با منحنی به یکدیگر متصل شوند و جهت ایجاد منحنی در سه سمت مثلث از یک گره Boolean و در حالت True استفاده می نماییم و آن را به ورودی Close Curve متصل می کنیم :

فرم پارامتریک

6- حال گره های ایجاد کننده مثلث را نیز مخفی می کنیم و از تمام گره ساخته شده در این بخش به غیر از دایره اولی ، یک کپی ایجاد می کنیم و مقادیر آن را برای ارتفاع و شعاع تغییر می دهیم و برای راحتی کار هر بخش را Group می کنیم :

 

 

برای شروع حرفه ای داینامو در رویت به محصول آموزش مقدماتی تا پیشرفته Dynamo BIM در  Revit  مراجعه فرمایید

 

7- بار دیگر از دو گروه ایجاد شده کپی گرفته و اعداد آن را تغییر می دهیم در حقیقت 4 بار این فرم را ایجاد می کنیم :

8-توسط گره List Create دو بخش اول و دوم جدا و دو بخش سوم و چهارم را جدا به یکدیگر متصل کنید و با گره Curve.PointAtParameter و تعداد قابل تغییر به کمک یک Code Block ، دایره را نقطه بندی می کنیم :

گره های داینامو

9-حال باید از مرکز دایره به سمت این نقاط ایجاد شده بردارهای مورد نیاز را ایجاد کنیم برای این منظور ابتدا با یک گره Circle.Center Point مرکز دایره را پیدا کرده و با Vector.ByTwoPoint بردار مورد نظر را بین نقاط ایجاد می کنیم :

10-حال در جهت این بردارها از نقاط روی دایره اصلی به سمت بیرون و به طول 100000 خطوطی را ترسیم می کنیم که برای این کار باید از گره Line.ByStartPointDirectionLength استفاده نماییم :

11-حال برای اینکه بتوانیم نقاطی روی 4 منحنی بالا را پیدا کنیم که دقیقا روی این خطوط شعاعی ما هستند ، ابتدا این خطوط شعاعی را به مقدار زیاد ارتفاع می دهیم تا از داخل 4 منحنی بالا عبور کنند و سپس بین این خطوط ارتفاع یافته و منحنی بالای آن اشتراک گیری می کنیم تا نقاط مدنظر بدست می آید :

نکته : گره Extrude را می خفی می کنیم

نکته : جهت یک دست کردن نقاط نیز از ترکیب List Map و List Flatten استفاده می کنیم

 

برای درک بهتر گره های List به آموزش ارتباط دو طرفه بین Revit و Excel با Dynamo مراجعه فرمایید

 

اموزش رایگان رویت

 

12- سپس می خواهیم نقاط حدید بر روی منحنی بالا و نقاط روی دایره اصلی را در یک لیست قرار داده و سپس آنها را دو به دو جدا کنیم و در نایت با یک خط منحنی به یکدیگر متصل کنیم :

13-حال تمام گره ها به غیر از گره آخر که الان ایجاد می کنیم برای ترسیم منحنی بین نقاط را مخفی می کنیم :

14-کل مجموعه را Group کرده و از آن کپی ایجاد می کنیم و List Create حاصل از گروه 3 و4 را جایگزین List Create  قبلی می کنیم و از سوی دیگر برای تعداد حاصل قبلی را معکوس و دو برابر می کنیم  تا نقاط جدید یکی در میان وسط نقاط بالا باشند وگره تعداد را به شکل زیر ویرایش می کنیم :

15-حال می خواهیم بر روی خطوط منحنی جدید ایجاد شده 36 نقطه ایجاد می کنیم و به صورت دو به دو نقاط منحنی های بالا را به منحنی های پایین متصل می کنیم برای همین گره های زیر را فرخوانی می کنیم :

 

برای تمرین بر روی مدیریت نقاط روی خط به آموزش ایجاد پلی کابلی در Autodesk Revit به کمک Dynamo مراجعه نمایید

16-حال برای ایجاد یکسری نقاط دوار و دارای زاویه دورانی به روی منحنی های پایین تر ، گره های زیر را یک به یک ایجاد می کنیم :

17-خوب حالا بریم سراغ حجم دادن منحنی های کرو اصلی که نقش پایه های سازه را دارند ، پس ابتدا باید یک دایره در ابتدای این خطوط و در صفحه آن ترسیم نماییم و سپس در امتداد منحنی ها آنها را حجم دهیم :

18-گره نوشته شده برای حجم گرفتن را Group کرده و برای خطوط ارتباطی بین دو ردیف منحنی هم استفاده می کنیم و با ضخامت های ها مختلف:

19-سپس نوبت حجم دهی برای عناصر دیگه تشکیل دهنده سازه پروژه می باشد ، گروه ایجاد ضخامت را کپی گرفته به آنها نیز نسبت می دهیم :

20-و در انتها تمام گره هایی که نمایش دهنده خطوط دو بعدی گراف های ما هستند را مخفی تا فقط سطوح حجمی باقی بماند :

21-برای تبدیل پروژه به یک سازه فولادی در محیط رویت باید بجای حجم دادن به خطوط ترسیم ( یعنی آخرین گره ای که به تمام خطوط نسبت دادیم ) باید گره ای را ایجاد کنید که برای قرار دادن تیر بر روی مسیر باشد و قبل از آن در محیط طراحی تیر ، یک تیر با مقطع دایره ای کشیده و شعاع آن را تبدیل به یک پارامتر Instance کنید ، در این مثال ما این پارامتر r نامیدیم و در داینامو به مسیرها نصبت داده و با گره SetparameterByValueByName مقدار r را نیز وارد کنید :