یکی از فمیلی های مورد نیاز در بخش سازه های فولادی ساخت ستون های IPE تک ، دوبل و سوبل به همراه تسمه و یا ورق می باشد ، ساخت این فمیلی به صورت کاملا پارامتریک و قابل ویرایش در پروژه یک از مهم های بخش سازه می باشد ، در این فمیلی یک ستون سوبل طراحی می کنیم که دارای ویژگی تبدیل به ستون دوبل را هم دارا باشد و همچنین دارای تسمه و یا سیستم جایگزینی ورق بجای تسمه می باشد ، و این تسمه ها دارای ارتباط عددی با ارتفاع کل ستون خواهد بود ، در این تمرین یک مثال کامل از نحوه استفاده از رفرنس پلان های به صورت صحیح را خواهید داشت و یاد می گیریم که چگونه پارامترهای وابسته به آنها را ایجاد نماییم .