ابعاد BIM + نرم افزارهای رایج

ابعاد بیم زبان مشترک صنعت ساخت
‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌
شما هر محصولی خریداری میکنید یک "دفترچه راهنمای" استفاده هم در ان توسط تولید کننده قرار داده شده است.
‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌
در ان دفترچه مشخصات کامل کارخانه‌ تولید کننده، ضمانت نامه، تاریخ ساخت و روش کامل استفاده از ان را گرافیکی به شما نمایش داده است
شما 1 ابزار ساده برای رفاه بیشتر خود برای زندگی بهتر در ساختمان خریداری کرده اید.
‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌
توقع دارید پیکره ساختمان با ان عظمت بدون دفترچه‌ی راهنما به کارفرما واگذار شود!
‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌
ذی نفعان پروژه علاقمندن سالها در ساختمان خود با امنیت بسیار زیاد زندگی کنند و شما مدلرهای حرفه ای باید با وارد کردن اطلاعات اضافی به مدل سه بعدی و ارایه ان به ذی نفعان پروزه باعث افزایش عمر مفید پروژه و تامین کننده امنیت سخت افزاری ان شوید
‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌
شما با انتقال داده ها به ماکت دیجیتالی آنلاین میتوانید با زبان مهندسی با کارفرماهای سراسر دنیا صحبت کنید.