فرایند BIM مسکونی

مدلسازی با بالاترین سطح جزییات

قرار‌داد نویسی حرفه‌ای تحت BIM بدون ضرر مالی

متره براورد کامل هر سه دیسیپلین

براورد کامل هزینه های جاری در پروژه

خلق انواع فمیلی پارامتریک برای همه سه دیسیپلین

تولید جدول زمان بندی شروع و اتمام پروژه اصولی در نویس ورک

طراحی داخلی نشیمن + رندرینگ

 طراحی نما کلاسیک +شاسی کشی و رندرینگ

استفاده از ابزار دانیامو به صورت کاربردی

و...


در 66 ساعت مفید آموزشی به شما یاد میدم به آسانی و به تنهایی پروژه مجتمع 2000 متری مسکونی را طبق اصول بیم مدلسازی و تمامی نقشه هایی اجرایی ان را به طور کامل و حرفه ای مستند سازی کنید.
برای تهیه این دوره آموزشی ارزشمند به صفحه فروشگاهی بیم مسکونی مراجعه نمایید.