افزودن پارامتر به دستور Room به کمک داینامو

از پلاگین داینامو علاوه بر حجم سازی های پیچیده و فرمال می توان با تسلط به عملکردها و قابلیت های آن به برنامه نویسی کاربردی در آن پرداخت.

نمونه آموزش مدلسازی پارامتریک در داینامو _ مدلسازی حجم فرمال

نمونه آموزش مدلسازی پارامتریک در داینامو _ مدلسازی آجرچینی پارامتریک در نما

نرم افزار داینامو شامل گره ها و پکیج هایی می باشد که با ترکیب آن ها می توان به دستوراتی رسید و در روند کار برخی دستورات اولیه در رویت تغییراتی ایجاد کرد.

نمونه آموزش ایجاد دستور رویت در داینامو _ Join عناصر رویت به کمک داینامو

نمونه آموزش ایجاد دستور رویت در داینامو _ سه بعدی سازی پلان به کمک داینامو در 60 ثانیه

دستور Room در رویت برای دسته بندی کردن فضاها مورد استفاده قرار می گیرد که با این دستور می توان بطور مثال براساس مساحت یا بر اساس نام هر فضا در پلان ترسیم شده دسته بندی ایجاد کرد. اما گاهی ما اطلاعات بیشتری از یک فضا برای جدول Room ها نیازمندیم که در حالت عادی نرم افزار رویت این امکان وجود ندارد .مثلا گاهی ما نیازمندیم همزمان دو مؤلفه مساحت و اسم فضا را در جدول نمایش دهد به این منظور با استفاده از پلاگین قدرتمند داینامو و ایجاد پارامترهای جدید می توان این دسته بندی مورد نیاز را ایجاد نمود.با فراگیری این دست از آموزش های داینامو شما نیز میتوانید در دستورات مورد نیاز رویت تغییرات دلخواه را ایجاد نمایید که بسیار به روند کار شما در پروژه سرعت می بخشد.


 

اکنون از شما دعوت می شود آموزش زیر را به طور کامل مشاهده نمایید.