اضافه شدن ابزار جدید به رویت با ساخت ابزار جدید

رویت نرم افزار کاملا تخصصیه ولی باید بپذیریم که ممکنه ابزار ی برای ایده ما به رویت اضافه یا پیش بینی نشده باشه. برای اضافه شدن ابزار جدید به رویت و حل این مشکل باید از داینامو کمک گرفت. بعد از ساخت ابزار جدید میتونید به وسیله راهکار هایی که آموزش توربو داینامو بهت دادم برای خودتت یک ابزار جدید به رویت اضافه کنی