برنامه نویسی ویژوال

برنامه نویسی ویژوال ویژه

در این بخش به توضیحات برنامه نویسی ویژوال پرداخته ایم و ویژگی ها و کاربردهای آن را به طور مختصر بیان نموده ایم و ...

پوسته پارامتریک و پاسخگو به آفتاب

پوسته پارامتریک و پاسخگو به آفتاب ویژه

در این آموزش به مدلسازی پوسته پارامتریک پاسخگو به آفتاب با رویت و داینامو پرداخته ایم و توضیح می دهیم که به چه صورت به کمک رویت و داینامو می توان این شرایط را شبیه سازی کرده و دقیق تر عملکرد نهایی پوسته ها را بررسی نماییم.

ساخت پارامتر جدید به کمک داینامو

ساخت پارامتر جدید به کمک داینامو ویژه

در این بخش با ترکیب گره های داینامو به دستور Room در نرم افزار رویت پارامتر جدید افزوده ایم که همزمان دو اطلاعات از فضا (مثلا اسم و مساحت) را در جدول نمایش دهد که در حالت عادی در رویت این امکان وجود ندارد و ...

طراحی پارامتریک در داینامو

طراحی پارامتریک در داینامو ویژه

در این آموزش یک حجم را با روش های پارامتریک در داینامو مدلسازی کرده ایم که در آن می توانید با لیست های مختلف و پرکاربرد داینامو آشنا شوید و ...

ساخت ساپورت لوله در رویت

ساخت ساپورت لوله در رویت ویژه

یکی از الزامات مدلسازی تاسیسات در LOD های بالا طراحی و قرار دادن ساپورتهای لوله و کانال در بخش مکانیک و تاسیسات رویت می باشد که در روند مدلسازی از نظر زمان ...