ساخت طبقه در Autodeks Revit به کمک  Dynamo

ساخت طبقه در Autodeks Revit به کمک Dynamo ویژه

قطعا یکی از کاربردهای Dynamo برای کاربران ساده سازی فرآیند کارها در Revit بوده و در بعد دیگر بالا بردن سرعت عمل کاربر در فرآیند انجام پروژه ، یکی از ابتدایی ترین عملکردها در فرآیند یک پروژه ساخت طبقات و تعریف ...

ایجاد پل کابلی در Autodesk Revit به کمک Dynamo

ایجاد پل کابلی در Autodesk Revit به کمک Dynamo ویژه

یکی از مهمترین ویژگی های برنامه نویسی های گرافیکی ، داشتن قابلیت تغییر سریع در فرم ، تعداد ، اندازه و پارامترهای اشکال ترسیم شده توسط آنها می باشد ...

ترسیم کره ژئودزیک در Autodesk Revit

ترسیم کره ژئودزیک در Autodesk Revit ویژه

ترسیم کره ژئودزیک در Autodesk Revit یکی از کارهایی است که به راحتی در این نرم افزار امکان پذیر نیست ، در این آموزش مراحل ترسیم را با چند فرکانس مختلف توضیح داده ایم .

آموزش ترسیم پنجره منحنی در Autodesk Revit 2019

آموزش ترسیم پنجره منحنی در Autodesk Revit 2019 ویژه

یکی از مشکلات در ترسیم های دیوارهای منحنی در رویت ، قرار دادن یک پنجره منحنی و به صورت پارامتریک می باشد که در این آموزش یکی از سریعترین و راحت ترین روش ها را در Autodesk Revit 2019 توضیح داده ایم ...

پارامترهای At End و At Insert

پارامترهای At End و At Insert ویژه

تعریف پارامترهای At End و At Insert در تنظیمات Edite Type دیوار در محیط رویت به صورت اجرایی (اولین آموزش رویت 2019)