در جلسه دهم از آموزش رویت معماری می پردازیم به ترسیم سقف کاذب در رویت و تنظیمات اولیه

در این جلسه به ترسیم سقف کاذب در Autodesk Revit خواهیم پرداخت و درباره تنظیمات اولیه آن صحبت خواهیم کرد که چگونه می توان ابعاد سقف را از لحاظ طول، ارتفاع و یا مکان ترسیم آن مدیریت کرد.

مدرس : شهریار مطلبی

سطح : مقدماتی

مدت زمان آموزش : 11 دقیقه و 34 ثانیه

جهت تهیه مجموعه کامل آموزش حرفه ای Revit Architecture 2019 به اینجا مراجعه فرمایید.