در جلسه یازدهم از آموزش رویت معماری می پردازیم به ترسیم Curtain در رویت و تنظیمات اولیه

در این جلسه به ترسیم دیوار شیشه ای در Autodesk Revit خواهیم پرداخت و درباره تنظیمات اولیه آن صحبت خواهیم کرد که چگونه می توان ابعاد دیوار از لحاظ طول و ارتفاع و یا مکان ترسیم آن را مدیریت کرد.

مدرس : شهریار مطلبی

سطح : مقدماتی

مدت زمان آموزش : 13دقیقه و 23 ثانیه


جهت تهیه مجموعه کامل آموزش حرفه ای Revit Architecture 2019 به اینجا مراجعه فرمایید.