در این جلسه از آموزش رایگان رویت معماری پروژه خوابگاه مدلسازی پروژه را برای طبقه دوم و سوم که دارای پلانی متفاوت می باشد ادامه داده ایم .

این مرحله از کار در تمام پروژه های رویت دارای اهمیت اصلی بوده تا بتوانیم طبقات را به درستی بر روی یک دیگر قرار دهیم و ارتباط عمودی درستی بین آنها ایجاد نماییم ، همچنین به توانیم خطوط طبقه را بنا بر ارتفاع تعریف شده در رویت ایجاد کنیم و نوع دسته بندی معماری ، سازه ای و یا کاذب بودن آن طبقات را بررسی و ایجاد نماییم ، سپس نقشه اتوکد را به مقیاس درست وارد رویت کنیم و با توجه به یک عنصر مشترک بین طبقات مانند آکس ستون ها یا پله های مشترک ، آنها را بر روی یکدیگر قرار دهیم .

 

جهت یادگیری نرم افزارAutodesk Revit Architecture  به صورت حرفه ای و فاز2 برای بازار کار به اینجا مراجعه فرمایید.