در ادامه آموزش رایگان پروژه خوابگاه در این جلسه بخش فنداسیون پروژه را بر اساس نقشه های اتوکد در رویت مدلسازی می کنیم و در زیر سازه پروژه قرار خواهیم داد.

البته مدلسازی بخش فنداسیون ارتباطی با آموزش رویت معماری ندارد اما برای مدلسازی مقدماتی سازه پروژه و تکمیل آن فنداسیون آن را هم که از نوع نواری می باشد با ابزار های سربرگ Structure مدلسازی می کنیم  ،فنداسیون هواره در جهت منفی پایین تر طبقه بوده و باید آن را براساس محاسبات انجام شده توسط تیم عمرانی پروژه مدلسازی نماییم و سپس در صورت مدلسازی با LOD های بالاتر آن را آرماتور بندی نماییم که مباحث حرفه ای آن در پکیج آموزش Autodesk Revit Structure 2020  بیان شده است.

 

جهت تهیه مجموعه کامل آموزش Autodesk Revit Structure 2020 به اینجا مراجعه فرمایید