شرح خدمات در قرارداد BIM

در گام بعدی تعیین جزییات مدلسازی و یا اصطلاحا همان شرح خدمات از قسمت های مهم می باشد که می تواند با نگاه نادرست و یا بدون پشتوانه علمی شما رو دچار مشکلات بسیار زیادی نماید ، در این راستا در دنیا یک زبان مشترک برای درک بهتر و دقیق تر در قراردادهای بیم تعریف شده است که به آن LOD گفته می شود ، LOD خود تجمیعی از lod و loi می باشد که تعیین کننده سطح دقیقی از جزییات مدلسازی بوده و دارای یک استاندارد مشخص و تعریف شده در تمام دنیا می باشد اما شناخت درست این استاندارد برای مشاور بیم بسیار بسیار اهمیت دارد ، کافی است بدانیم که در یک پروژه 60 الی 70 هزار متری با کاربری های پیچیده مانند بیمارستان و یا هتل و ... تفاوت LOD 350 با LOD 300 شاید بیش از 20 روز کاری و 3 الی 4 نیروی متخصص به کل زمان پروژه شما اضافه می کند که این یکبار مادی و مسولیت زمانی قابل توجهی را برای شما ایجاد خواهد کرد پس باید به درستی و با دقت بدانیم که تفاوت این LOD ها با یکدیگر چی هست و قطعا تجربه مدلسازی آن را داشته باشیم تا بدانیم هر بخش چقدر نیرو و چه میزان زمان نیاز دارد.

تعریف خسارت در قرارداد BIM

در گام بعدی که در تمام قراردادهای مرسوم می باشد اما در قراردادهای بیم بسیار واجب تر بوده ، تعریف میزان خسارت برای تاخیر زمانی می باشد ، در پروژه های بیم حداقل در داخل کشور ، ثابت شده است که کارفرمایان گاها میل زیادی به اتمام سریع پروژه ندارند و یا مشاوران دیگر که در راستای کار مشاور بیم قرار دارند دارای مشکلات و تاخیرات زیادی می باشند که تمام تاخیرات همه در انتها جمع شده و تاخیر در کار مشاور بیم را سبب می شود و در این راستا برای شمای مشاور بیم تاخیر های طولانی باعث درگیری بیشتر نیروهای شما در پروژه و طبیعتا بالا رفتن هزنیه ها را در پی دارد بنابراین حتما بابت هر روز تاخیر از سمت هر طرف قرار داد یک مبلغ جریمه تعریف و ذکر نمایید پس از گذشت فرضا یک سوم از وقت کلی قرارداد به عنوان تاخیر قرار داد یک طرفه از سوی شما فسخ و برای ادامه باید قرارداد جدید تعریف شود

مثال تعریف خسارت در BIM

مثال : اگر زمان تعریف شده برای قرار داد 60 روز کاری می باشد شما به این شکل بند قرارداد را تعریف می کنید : به ازای هر روز تاخیر از زمان قانونی قرار داد مبلغ n تومان جریمه از سمت تاخیر کننده باید پرداخت گردد و در صورت تاخیر به میزان 20 روزکاری از اتمام زمان قانونی قرارداد، قرارداد یک طرفه از سوی مقابل تاخیر کننده فسخ و تمام تعهدات آن فاقد اعتبار خواهد بود و در صورت تمایل به ادامه کار ، جزییات در قراردادی جدید مجددا باید بررسی و منعقد گردد.

تعهدات کارفرما در قرارداد BIM

بخش مهم دیگر تعهدات کارفرما می باشد که به چند مورد مهم آن اشاره می کنیم :

1 – کارفرما موظف است نسبت به پرداخت حق الزحمه مشاور مطابق با ساختار شکست در جدول ماده ... اقدام نماید.

2 – کارفرما موظف به رفع ابهام کلیه ی موارد مطرح شده از سوی مشاور BIM می باشد

تبصره  : تاخیر در پاسخ به ابهامات پیمانکار چنانچه باعث ایجاد وقفه در مدل سازی گردد به مدت قرار داد افزوده خواهد شد.

3 – کارفرما متعهد است به منظور تسریع در فرآیند مدل سازی نسبت به برقراری کانال ارتباطی بین تیم BIM و مشاور پروژه اقدام نماید.

4 – کارفرما متعهد است نسبت به تامین کلیه طرحهای مورد نیاز مدلسازی اعم از جزییات نقشه ها و نقشه های نازک کاری اقدام نماید.

5 – تغییر بخشی از نقشه ها توسط کارفرما به نحوی که باعث ایجاد دوباره کاری بیش از 10 درصد در هر دیسیپلین گردد و یا درخواست مدلسازی با LOD بیشتر از مقدار مذکور در قرار داد، با توجه به هر مورد ، هزینه آن متعاقبا مورد توافق قرار خواهد گرفت.

تبصره  : مشاور پروژه موظف به ارائه نقشه های کامل و بدون نقص فاز 2 در تمام بخش های معماری ، سازه و تاسیسات می باشد.


بخش اول نکات قرارداد های بیم _ اصول اولیه

بخش اول نکات قرارداد های بیم _ قیمت گذاری