Room در دید سه بعدی نرم افزار رویت

یکی از محدودیت های نرم افزار Revit دیده نشدن Room های گذاشته شده در پلان ترسیم شده می باشد. هنگامی که پس از Room گذاری وارد دید سه بعدی می شوید مشاهده خواهید کرد که خبری از رنگ و ...در فضا نیست و در سربرگ Annotate ، گزینه Color Fill Legend خاموش می باشد. در این آموزش با استفاده از ترفندی آموزش خواهیم داد تا این رنگ گذاری و Room ها در دید سه بعدی نیز داشته باشیم.

پنل Room & Area در نرم افزار رویت

یکی از پنل های نرم افزار رویت پنل Room & Area می باشد که کاربرد آن در جهت لکه گذاری ، دسته بندی فضاها ، اسم گذاری ، محاسبه مساحت و حجم یک فضا می باشد. با انتخاب گزینه Room و قراردادن موس داخل یک فضای بسته Room هر فضا قرارداده خواهد شد که در این بخش نیز می توان تنظیماتی جهت تگ گذاری و اطلاعات مورد نیاز تگ ها و تعیین رنگ و ... انجام داد که در بخش آموزش Room در Revit به طورکامل پرداخته شده است.

 

جلسه سیزدهم از آموزش رویت معماری مبحث Room و دسته بندی فضا در رویت و مدیریت آن _ کلیک کنید

 

اکنون آموزش دیده شدن Room در دید سه بعدی رویت را مشاهده نمایید.