فمیلی در رویت و انواع آن :


تمامى افرادى كه با نرم افزار رويت كار مى كنند اصطلاح فميلى را شنيده اند
در اين بخش از مقاله سعى داريم تا توضيح دهيم فميلى چيست؟

اكنون مهندس شهريار مطلبى در كليپ زير به معرفى مختصر و اوليه بخش فميلى در رويت پرداخته اند.


هم اكنون از شما دعوت مى كنيم كليپ معرفى فميلى رويت را مشاهده نمایید.


هرچيزى كه داخل نرم افزار رويت وجود دارد فميلى مى باشد. فميلى هاى رويت داراى دسته بندى هاى مختلفى بوده كه به اختصار به توضيح هركدام مى پردازيم.
دسته بندى فميلى هاى رويت توسط كمپانى اتودسك :
دسته اول : System Family
دسته دوم : loadable Family
دسته سوم : In-Place Family

System Family (1 :


دسته اول شامل System Family ها بوده كه به صورت اوليه در نرم افزار Revit موجود مى باشد و مدل هاى بيشتر و متنوع ترى از آن به صورت شخصى سازى شده نمى توان وارد نرم افزار نمود و داراى شكل و ظاهر ثابتى هستند.

مثال System Family در بخش معمارى : wall / Roof / Floor / Ramp / Ceiling و عناصرى در اين سبك هستند. اين دسته پنجره اى جهت تنظيمات هركدام از عناصر داشته اما امكان لود كردن مدل جديد وجود ندارد. (به عنوان مثال نمى توان ديوارى به فرم يك درخت در نرم افزار وارد كرد و فرم ديوار هميشه ثابت مى باشد.)

مثال System Family در بخش تاسيسات : Duct / Pipe


 Loadable Family (2 :


دسته دوم شامل Loadable Family ها مى باشد كه تمامى بحث ها، آموزش ها ، پروژه ها مربوط به اين بخش مى باشد. اين دسته از فميلى ها را مى توان مدل هاى بيشترى از آنها را ايجاد نمود و در پروژه لود كرد و در تعداد ساخت اين نوع فميلى محدوديتى وجود ندارد .

 

 Loadable FAMILY ها را مى توان به دو دسته تقسيم نمود :

دسته اول :  Annotation Symbols
دسته دوم : Model Family

 

Annotation Symbols :


 Annotation Symbols كه شامل فميلى هاى قابل ساخت دو بعدى بوده مانند :

Level Head / Grid Head / section Head / All tag Annotations
كه All tag Annotations شامل تمام تگ هايى مى باشد كه در نقشه هاى فاز ٢ از آنها استفاده مى كنيم
مانند : Door tag / Window Tag / Material Tag

Model Family :


٧٠ درصد عناصر رويت را تشكيل داده و دسته اصلى در بين فميلى هاي رويت مى باشد.

مثال در رویت معماری : Door / Window / All profile / columns / Furniture
 

و تمامى آيتم ها در بخش سازه مانند : ستون ، تير ، فرم آرماتورها در بخش تاسيسات، دستگاه هاى هواساز ، Plumbing Fixture ها ، Light Fixture ها تمامى اينها فميلى هايى هستند كه ما مى توانيم در محيط فميلى با ابزارهايى كه وجود دارد مدلسازى كنيم و در پروژه لود كرده و استفاده كنيم.

آموزش حرفه ای 100محیط های فمیلی در رویت در پک منحصر به فرد BIM FAMILY _ کلیک کنید

3) In-Place Family:


تمام مدل هايى كه در داخل خود پروژه ترسيم مى گردد (ابزار In Place ) در دسته In-Place Family ها قرار می گیرد.


پارامتريك بودن به چه معناست؟

نكته : كشيدن سه بعدى هرچيزى داخل رويت به معناى پارامتريك بودن آن نيست. (پارامتريك بودن يك فميلى براى ما ويژگى هايى ايجاد مى كند.) به طور مثال براى ايجاد يك مدل ديگر از يك فميلى نياز به ساخت مجدد فميلى نيست، اين تغيير و تفاوت مى تواند در سايز، متريال ، نوع فرم و ... باشد. هم چنين با پارامتريك بودن يك فميلى مى توان از آن در ده ها پروژه ديگر مجدد استفاده كرد. چون اين فميلى به صورت جداگانه در فايل جداگانه با پسوند rfa (مختصر Revit Family ) ذخيره مى شود كه اين پسوند به صورت نرمال براى In-Place فميلى ها وجود ندارد .
نكته : In-Place فميلى هارا نيز مى توان با يك سرى ترفند ها و تكنيك ها به پروژه ديگر منتقل كرد ؛ اما تعريف اتودسك : Loadable Family قابل جابه جايى هستند اما In Place Family خير ...!

يك فميلى پارامتريك فميلى اى گفته مى شود كه داراى اطلاعات متنى نيز مى باشد.


نتيجه : پس اگر يك فميلى قابليت تغيير سايز ، فرم ، متريال نداشته باشد و داراى اطلاعات متنى نباشد فميلى پارامتريك نيست.


چرا ساخت فميلى:
سوال مهم : با وجود فميلى هاى آماده در سايت ها و پكيج هاى مختلف چرا بابد ساخت فميلى را به صورت حرفه اى بلد باشيم؟

زيرا الزاماً همه ى فميلى هاى آماده استاندارد هاى لازم براى پروژه مورد نظر نارا نداشته و در برخى موارد بايد يك فميلى را اختصاصى براى يك پروژه به صورت پارامتريك مدلسازى نمود. پس فراگيري بخش فميلى در رويت از موارد مهم مى باشد.

توضیحات مهندس مطلبی درباره پک ویژه بازار کار رویت معماری _ کلیک کنید

توضیحات مهندس مطلبی درباره پک بیم فمیلی _ کلیک کنید