مدیریت BIM چیست و مدیران BIM چه می کنند؟


BIM (مدل سازی اطلاعات ساختمان) برای صنعت ما تغییر قابل توجهی می باشد ، به حدی که نقش های جدید مدیریت BIM باعث تغییر مسیرهای شغلی افراد شده است ...

 

نقش مدیر BIM در تیم طراحی :


یک مدیر BIM در یک تیم طراحی می تواند مسئول:

تعریف استانداردهای BIM

توسعه محتوای BIM

تنظیم و استقرار الگوهای BIM

برنامه ریزی مدل 3D

مدل سازی چندین بخش

مدیریت مدل

تحویل طراحی

رابط با مسئولین فناوری اطلاعات شرکت و واقعیت مجازی.

نقش مدیر BIM در تیم ساختمانی :


یک مدیر BIM در یک تیم ساختمانی می تواند مسئول این موارد باشد:

ایجاد طرح اجرای BIM

تنظیم برنامه های تحویل مدل سه بعدی و دارایی

هماهنگی بین رشته ها

تشخیص برخورد

راهنمایی و آموزش عملی به اعضای تیم در محل

در کنار تیم های تخمین و برنامه ریزی کار می کنند

نقش های BIM و مسیرهای شغلی :


نقش مدیر BIM می تواند شامل بسیاری از وظایف در طول برنامه ریزی ، طراحی ، تحویل و بهره برداری از دارایی ها در طول عمر دیجیتال و ... یک ساختمان باشد.

مدیر BIM

مدلساز BIM

هماهنگ کننده BIM

مهندس BIM

تکنسین BIM

طراح BIM

معمار BIM

استراتژیست BIM

مدیر پروژه BIM

شاید حتی یک توسعه دهنده نرم افزار BIM

وقتی صنایع دچار اختلال می شوند موقعیت های فعلی تغییر می کند و نقش های جدید ایجاد می شوند.

مدیران BIM باید مهارت هایی از توسعه کامل برنامه اجرای BIM (BEP) تا درک موارد استفاده BIM و مدیریت مدل های "nD" (سه بعدی ، 4 بعدی ، 5 بعدی ، ...) را داشته باشند.

همین فرد می تواند از این مدل برای هماهنگی با Sub ها یا ارائه یک واقعیت مجازی (VR) به مشتری استفاده کند!

مدیریت BIM موضوعی گسترده ای می باشد که در آن هر فرد می تواند با تجربه فنی شروع کرده و تجربه صنعت را به آن اضافه کند یا بالعکس.

داشتن دانش عمیق درباره ساخت و ساز و همچنین دانش گسترده ای از BIM (همزمان) موضوعی بسیار ارزشمند می باشد.