Revision در رویت چیست؟


اطلاعات تجدید نظر در پروژه را مشخص می کند.

از این ابزار برای وارد کردن اطلاعات مربوط به نسخه اصلاح شده به عنوان صادر شده استفاده می شود. همچنین می توانید طرح های شماره گذاری را برای بازبینی ها تغییر دهید و قابلیت مشاهده ابرها را برچسب گذاری کنید و برای هر ویرایش در طراحی برچسب گذاری کنید.

یکی از مواردی که در پروژه های رویت حتما با آن برخورد داشته اید بحث Revision هایی است که داخل پروژه ها اتفاق می افتد. در پروسه آماده سازی نقشه ها شما دائما از Revision ها استفاده می کنید.در نرم افزار رویت به راحتی می توان از سربرگ view انواع Revision ها را تعریف نمود و در محل مورد نظر قرار داد.

اما داستان این آموزش و ارتباط آن با داینامو چیست؟

اگر Revisionهای ما به صورت یک فایل اکسل باشد چطور می توان این Revision هارا متناسب با هرشیت قراردهیم ؟

یکی از پرتکرار ترین اطلاعات متنی هر پروژه ثبت تغییرات نقشه ها است، در این آموزش خواهید آموخت که این اطلاعات ثبت شده در اکسل را چگونه با کلیک به کمک داینامو به شیت مدنظر انتقال دهیم.

 


هم اکنون آموزش انتقال اطلاعات اکسل به شیت رویت را به کمک داینامو توسط مهندس شهریار مطلبی مشاهده نمایید.