‌View Range در رویت چیست؟

View Range در رویت ابزاری برای کنترل کننده ارتفاع دید ما و یا همان ارتفاع برش پلان می باشد.

یکی از ابزارهای منوی Propeties در نرم افزار رویت View Range می باشد که از ابزارهای مدیریت در در پلان به شمار می رود و به شما این قابلیت را می دهد تا دید پلان را در ارتفاع هایی متفاوت تنظیم و خروجی مطبوعی از پلان خود داشته باشید.

مهم ترین بخش در رویت معماری در ابزار View Range بخش Cut Plan می باشدکه به کمک این گزینه می توان تنظیم نمود که خط برش پلان ما در چه فاصله ای از کف قرار داشته باشد.

به طور مثال اگر OKB پنجره در پروژه 90سانتی متر باشد و بخش Cut Plan در View Range را روی 80سانتی متر تنظیم کنیم در پلان پنجره مذکور دیده نخواهد شد.

برای انتقال فایل رویت به لومیون چه کنیم؟

ترسیم پروژه رویت در 60 ثانیه

تنظیمات View Range

ابزار View Rang در Revit دارای دو بخش Primary و View Depth می باشد.

Primary Range دارای سه بخش Cut Plan ، Top و Bottom می باشد.

View Depth به معنای عمق دید خط برش پلان است و دارای یک بخش Level می باشد.

نکته 1) عدد Cut Plan در بخش Primary Range باید حتما بین دو عدد Top و Bottom تنظیم گردد.

نکته 2) دو معقوله ی View Range و Underlay متفاوت می باشد و این دو موضوع را با هم اشتباه نگیرید.

تفاوت View Range و Underlay

تفاوت View Range و Underlay چیست؟

View Range : برای کنترل دید فقط در یک طبقه می باشد.

Underlay : برای کنترل دید در کلیه طبقات می باشد.

سه سوال تکنیکی از View Range

1) حال سوال پیش می آید که اگر بخواهیم یک بخش از پلان با View Range متفاوت داشته باشیم راه حل چیست؟

2) یا اگر بخواهیم محل قرارگیری Cut Mark  پله (خط برش پله در پلان) تغییر کند چگونه این کنترل را انجام دهیم؟

3) یا عنصری در حالت کلی با تنظیمات View Range ما در دید پلان قرار نگرفته است برای مشاهده آن در همان پلان چه کنیم؟

پاسخ : قطعا با تغییر View Range یک طبقه تمامی عناصر موجود در آن دید تحت تاثیر خواهند بود و راه حل تنظیمات سوالات بالا تکنیک هایی دارد که سعی نموده ایم با مثال های متعدد در این آموزش به طور کامل به تنظیمات View Range در Revit بپردازیم.