سطح نمایش جزییات یا LOD

استاندارد بین‌المللی صنعت ساخت
شما برای بهبود تجسم سه بعدی ساختمان، ساخت فمیلی های پروژه، متره و برآورد مالی و زمانی باید سطح نمایش جزییات را "قبل از قرار دادنویسی یا حین نگارش آن" بررسی و در قرارداد پروژه برای هر دیسیپلین به طور کاملا شفاف و واضح قید کنید.

استاندارد بین‌المللی نمایش جزییات دارای 5 سطح بین المللی است :

سطح نمایش 100:طراحی مفهومی

سطح نمایش200: طراحی حجمی

سطح نمایش 300: طراحی دقیق با جزییات

سطح نمایش 350: افزودن اطلاعات ساخت و ساز (اطلاعات هندسی مانند تعداد میلگردها)

سطح نمایش 400: ساخت و مونتاژ (بالاترین سطح جزییات مانند با افزودن اطلاعات غیر هندسی مانند کارت ضمانت محصول و...)

سطح نمایش 500:ازبیلت (همانطور که ساخته شده)