از جریمه مالی توسط کارفرما جلوگیری کنید !

احتمالا هیچ پروژه‌ی کوچک و بزرگی نیست که بابت رفع تداخلات از طرف طراح، تعلیق موقت نشه.

آیا این بازه زمانی که مشاور بیم منتظر اصلاح نقشه از سوی طراح هست جزء مدت زمان قرارداد هست؟
لطفا در قراردادهاتون بندی اضافه کنید که این بازه زمانی ( تعلیق) بر اساس مکاتبات مستند
جزئی از مدت زمان قرارداد نیست !
و بعد از پایان مهلت تحویل به میزان تعلیق پروزه مشاور میتواند از این بازه برای افزایش مدت زمان تحویل استفاده نمایند
 ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌  ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌
استناد به چی؟
مکاتبات مستند ایمیلی و نامه های دریافتی