• 439
  • 396 مرتبه
ازبیلت مدلسازی پس از ساخت

ازبیلت مدلسازی پس از ساخت

06/28/1400

ازبیلت چیست؟

هر نوزادی پس از تولد نیازمندِ شناسنامه و پرونده پزشکی است و تا زمان حیات هم همواره نشان دهنده هویت آن بشمار می‌رود.
همچنین پیوسته به مدارک پزشکی و هویتیِ این نوزاد، به دلیل مختلف پروند اضافه می‌شود
‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍
نقشه های اَزبیلت برای پروژه ِحکم شناسنامه را دارند و پس از ساخت پروژه بر اساس وضعیت موجود ترسیم می‌شوند. و تا پایان عمر مفید ساختمانهمواره به روز نگه داشته می‌شوند.
سطح جزییات 500 #ازبیلت میباشد.

 

اطلاعات تماس

تلفن :36051223-051

شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 الی 20 ( در صورت عدم پاسخگویی با همراه تماس حاصل فرمایید)

همراه : 6436-309-0915

پست الکترونیک : Planner_matlabi@yahoo.com

آدرس : مشهد ، بلوار سید رضی تقاطع فرهنگ - ساختمان 243

 

دریافت رمز پک های آموزشی ( ویژه خریداران)