آموزش Revit Architecture

  • 440
  • 88 مرتبه
فرمول نویسی شرطی در رویت

فرمول نویسی شرطی در رویت

06/28/1400

هوشمند سازی فمیلی

شرطی سازی مانند قانونی برای کنترل و مدیریتِ بهتر است.
اما قانونی که کاملا هوشمند می‌باشد
فرضا در مسیری از قانون تخطی کرده‌ایم که مامور راهنمایی رانندگی نبود ، احتمالا دوربین های نظارتی هوشمندی هستند که عدم رعایت قانون را به ما تذکر خواهند داد.
شرطی نویسی در فمیلی هم ایجاد قانونی برای کنترل بیم مدلر میباشد.
‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌
به عنوان مثال: یک مدلر،فمیلی را نسبت به کاتالوگ یک قطعه‌ی شرکت سازنده شرطی سازی میکند یعنی برای فمیلی محدودیت یا قوانینی تعریف میکند.
‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌
حال اگر مدلر ابعادی خارج از کاتالوگ انتخاب کند که در کاتالوگ نباشد به صورت کاملا شفاف به مدلر هشدار داده می‌شود.

 

اطلاعات تماس

تلفن :36051223-051

شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 الی 20 ( در صورت عدم پاسخگویی با همراه تماس حاصل فرمایید)

همراه : 6436-309-0915

پست الکترونیک : Planner_matlabi@yahoo.com

آدرس : مشهد ، بلوار سید رضی تقاطع فرهنگ - ساختمان 243

 

دریافت رمز پک های آموزشی ( ویژه خریداران)