جلوگیری از سرقت پروژه

کارفرماتو دزد نکن
از سوءاستفاده جلوگیری کنید
‌ ‌‌‌‌ ‌

گریزی از ارایه فایلِ پروژه به کارفرما نیست!
چون ماهیت بیم بر اساس فایل "نرم افزاری" پروژه است
با شناسنامه دار کردن فمیلی‌ها علاوه بر جلوگیری از سوءاستفاده می‌تونید برای خودتون تبلیغ کنید و اگر فایلتون به فردی سومی رسید، به آسانی پیداتون کنه و همین باعث قرارداد جدیدی میشه.
‌ ‌‌‌‌ ‌
بعد از این آموزش به راحتی میتونید مشخصات خودتون رو به تکسچر حتی به دیوارهای و... پروژه هم منتقل کنید.