فمیلی رویت چیست؟

در بخش اول به ساده ترین حالت بیان کنیم که هر آنچه که داخل نرم افزار رویت مشاهده می کنید فمیلی می باشد. فمیلی ها دارای دسته بندی های مختلف می باشند که اگر با آن آشنا نیستید پیشنهاد میکنیم حتما کلیپ آموزشی توضیحات فمیلی را مشاهده نمایید.

اگر با محیط فمیلی کار کرده باشید می دانید که در این محیط میتوان برای هر جز پارامتر ساخت و اندازه هر مورد را به طور کامل کنترل نمود که اگر این اندازه گذاری ها به صورت اصولی انجام شود می توان گفت ما یک فمیلی پارامتریک ساخته ایم که این مورد از مزیت های نرم افزار رویت می باشد.مفهوم پارامتریک بودن یک فمیلی را در پاراگراف بعد توضیح خواهیم داد.

تکنیک مدیریت زاویه در فمیلی

پارامتر کردن فاصله و اندازه بین دو جز در رویت به راحتی صورت می گیرد اما در اینجا سوال پیش خواهد آمد که اگر بخواهیم زاویه را در یک فمیلی کنترل کنیم آیا به راحتی فاصله و اندازه پارامتر خواهد شد و یا به مشکل برخورد خواهیم کرد؟

پاسخ این است که خیر متاسفانه در حالت عادی پارامتر کردن صرفا یک زاویه برای کنترل میزان درجه آن پاسخگو نخواهد بود و نتیجه درستی به ما نخواهد داد و اما در این آموزش به کمک روابط مثلثاتی به آموزش تکنیکی پرداخته ایم که به راحتی بتوان زاویه را نیز در یک فمیلی کنترل نمود.

پارامتريك بودن فمیلی به چه معناست؟
نكته : كشيدن سه بعدى هرچيزى داخل رويت به معناى پارامتريك بودن آن نيست. (پارامتريك بودن يك فميلى براى ما ويژگى هايى ايجاد مى كند.) به طور مثال براى ايجاد يك مدل ديگر از يك فميلى نياز به ساخت مجدد فميلى نيست، اين تغيير و تفاوت مى تواند در سايز، متريال ، نوع فرم و ... باشد. هم چنين با پارامتريك بودن يك فميلى مى توان از آن در ده ها پروژه ديگر مجدد استفاده كرد. چون اين فميلى به صورت جداگانه در فايل جداگانه با پسوند rfa (مختصر Revit Family ) ذخيره مى شود كه اين پسوند به صورت نرمال براى In-Place فميلى ها وجود ندارد .

يك فميلى پارامتريك فميلى اى گفته مى شود كه داراى اطلاعات متنى نيز مى باشد.


نتيجه : پس اگر يك فميلى قابليت تغيير سايز ، فرم ، متريال نداشته باشد و داراى اطلاعات متنى نباشد فميلى پارامتريك نيست.

هم اكنون به شما پیشنهاد مى كنيم آموزش تکنیک کنترل زاویه در فمیلی رویت را مشاهده نمایید.