فاز تخریب و بازسازی در Revit

یکی از بخش‌هایی که علاوه بر کارهای ساختمانی در رویت هم مظلوم بوده بخش بازسازیِ روند مدلسازی به این صورته که پروژه موجود رو مدل میکنید.

به وسیله این ابزاری که در این آموزش یادمی‌گیرید :
الترناتیو‌هایی مد نظرتون رو روی خود پروژه فعلی مدلسازی می‌کنید و به راحتی آلترناتیو های مختلف رو مقایسه و بهترین ایده رو انتخاب میکنید

کارفرما هم سریعتر طرح شما رو درک میکنه چونکه این نوع ارایه در شفاف ترین حالت ممکن ارایه است.