آموزش فاز دو در رویت برای جلوگیری از خسارت به کارفرما

آموزش فاز دو با رویت بدون داشتن و مهارت اجرایی نتنها جلوی خسارت به کارفرما رو نمیزنه بلکه بیشتر دردسر درست میکنه... ما حتی بدون نرم افزار هم میتونیم پروژه را فاز دو کنیم و به شرطی که مهارت اجرایی داشته باشیم!  اگه زمان زیادی برای یادگیری تکنیک های اجرایی نداری میتونی از آموزش فاز دو در رویت با رویکرد بیم استفاده کنی