تفاوت فازدو با بیم

ماهی چند پروژه از دست میدین؟
به نظر بعضی از فازدو کارهای حرفه‌ای #مدلسازی_تحت_اطلاعات زمانبر و پروسه تکراری
هست!

شما در #فاز_دو به شیوه سنتی باچه مشکلاتی روبرو شدین؟