ترسیم پلان اتوکد در رویت به کمک داینامو


فقط با داینامو میتونی
تعداد زیادی پروژه رو در وقت خیلی کم مدل کنی
یعنی #درامد_بیشتر در زمان کمتر!!!
از یه لحاظ میتونی نیروی کمتری رو استخدام کنی
یعنی هم خطای انسانی کمتر اما سرعت مدلسازی بیشتر
#داینامو_کارتو_استخدام_کن