بخش فمیلی در رویت


بهت قول میدم این ۶ دقیقه آموزش اینقدر مفیده که تا زمانی که مدلسازی میکنی برات مفید باشه

اینو ندید میگم بهت بارهاشده یک فمیلی پیدا کردی که دوست داشتی تو پروژت استفاده کنی ولی چون پارامتر اندازه نداشته مثل چوب خشک مونده رو دست.😂

این فمیلی ها دو دستن :
یا ایمپورت شدن به رویت که داستانشون فرق داره.😒
یا داخل رویت مدل شدن ولی پارامتریک نیستن ...
در این آموزش یادت میدم برای فمیلی های که داخل رویت ساختن رو چطور به راحتی پارامتریک کنی 😍