در جلسه دوم از آموزش رویت معماری می پردازیم به تعریف محیط نرم افزار Revit

در این جلسه از آموزش رویت معماری به صورت کلی سعی بر تعریف محیط نرم افزار Revit داریم تا در طول آموزش و انجام پروژه ها تسلط کافی بر تمامی بخش های نرم افزار را داشته و در هر زمان درست ترین تصمیم را بگیریم.

  • مدرس : شهریار مطلبی

  • سطح : مقدماتی

  • مدت زمان آموزش : 9 دقیقه و 6 ثانیه

 

جهت تهیه مجموعه کامل آموزش حرفه ای Revit Architecture 2019 به اینجا مراجعه فرمایید.