تغییر Fitting در یک مسیر تاسیساتی در رویت

اگر در رویت  MEP بعد از ترسیم یک سیستم HVAC تصمیم بگیرید بنا به تغییرات پروژه تیپ Fitting یکی از مسیرهارا تغییر دهید چگونه این کار را انجام خواهید داد؟

رویت دارای بخش های مختلف معماری ، سازه و تاسیسات می باشد که در این بخش به یکی از سوالات و موارد پرکاربرد پرداخته ایم.

اگر برروی فمیلی اتصالات به کار برده شده در پروژه رویت در بخش تاسیسات تغییری اعمال کنید و وارد پروژه کنید اخطار جایگزینی به جای تمامی فمیلی های Fitting هم نام به پروژه را خواهید دید ،موضوع قابل توجه این می باشد که در پروژه های بزرگ تغییر به صورت یکجا ممکن است با خطا روبرو شوید و مورد بعدی اینکه هدف شما تغییر اتصالات فقط یک مسیر می باشد.

آموزش حرفه ای صفرتاصد رویت تاسیسات 2020-2022

مدلسازی پروژه تاسیسات اقامتی به همراه موتورخانه

حال باید فمیلی Fitting ادیت شده را با نام جدید ذخیره کرده و وارد پروژه کنید و تنظیمات اتصالات مسیر را با این فمیلی جایگزین کنید اما خواهید دید که باز هم تغییری روی مسیر ترسیم شده نخواهد داشت و هرچه ازین پس ترسیم کنید با اتصال جدید ترسیم میگردد، دراین آموزش به تکنیک تغییر اتصالات در رویت تاسیسات در یک مسیر از پیش ترسیم شده پرداخته ایم و نکات آن و تمامی پیش آمدهارا بررسی نموده ایم .

هم اکنون فیلم آموزش تکنیک تغییر زانویی در یک مسیر در نرم افزار رویت تاسیسات را مشاهده نمایید.