ایمپورت نقشه از اتوکد به Revit


✅ اگه نقشه‌هاتو بدون این 7 تکنیک از اتوکد به رویت منتقل میکنی
پروژه رو دِلیت کن ...

برای انتقال صحیح نقشه اتوکد به رویت نکاتی رو باید رعایت کنید که در این آموزش به طور کامل به آن پرداخته شده است.