در جلسه نهم از آموزش رویت معماری می پردازیم به ترسیم سقف در رویت و تنظیمات اولیه

در این جلسه به ترسیم سقف در Autodesk Revit خواهیم پرداخت و درباره تنظیمات اولیه آن صحبت خواهیم کرد که چگونه می توان ابعاد سقف را از لحاظ طول، ارتفاع و یا مکان ترسیم آن مدیریت کرد.

مدرس : شهریار مطلبی

سطح : مقدماتی

مدت زمان آموزش : 12 دقیقه و 18 ثانیه


جهت تهیه مجموعه کامل آموزش حرفه ای Revit Architecture 2019 به اینجا مراجعه فرمایید.