متره دیوار براساس طبقه با داینامو


یکی از آیتم هایی که در جداول متره و براورد بسیار مهم است تفکیک جدول متره دیوار براساس طبقه آن می باشد که به صورت پیش فرض حتما می دانید که داخل رویت متاسفانه این امکان را نداریم و در این حالت اگر از دیوارها متره بگیریم گزینه ای تحت عنوان طبقه برای دسته بندی نخواهیم داشت.

در این حالت باید در نرم افزار رویت یک پارامتر جدید ساخته شده و به دیوار نسبت داده شود. پارامتری به عنوان مثال با نام Level که از نوع Text  بوده و همچنین Instance می باشد که در پنجره Properties برای هر دیوار قابل تنظیم باشد.

برای متره گرفتن از یک دیوار که ارای این پارامتر می باشد حال می توان در هنگام متره گرفتن بر اساس این پارامتر نز دسته بندی انجام داد. حتما در این لحظه می گویید که نمی توان به راحتی برای تمامی دیوارهای هر طبقه به تفکیک این پارامتر را تنظیم نمود و این فرایند به صورت دستی قطعا بسیار زمان بر خواهد بود ، خب قطعا جواب اینجا داینامو می باشد.

در این بخش می توان به کمک داینامو و یک کدنویسی این کار را بسیار راحت انجام داد. هم اکنون این آموزش را مشاهده نمایید تا با گوشه کوچکی از توانایی داینامو آشنا شوید.

 

چند آموزش پیشنهادی اگر به تکنیک های داینامو علاقه مندید :

 

 هم اکنون آموزش تکنیک متره دیوار بر اساس طبقه با داینامو را مشاهده نمایید.