یک پروژه بیم را بر چه اساس قیمت بدیم؟

در این آموزش به طور کامل با نحوه محاسبات و قیمت دهی پروژه بیم براساس کاربری ، متراژ ، سطح جزییات مورد نیاز ، نحوه اعمال تخفیف در هر شرایط و تمامی آیتم های مورد نیاز آشنا خواهید شد.